Andreas Röjfors med en kabel som ska gå mellan vindkraftverken och ställverken.

Andreas Röjfors med en kabel som ska gå mellan vindkraftverken och ställverken. ”En bra dag kanske vi lägger 2000, 3000 meter kabel. Men alla dagar är inte bra dagar”, förklarar han.

Vi befinner oss i Markbygden utanför Piteå. Det som ska bli Europas största markbundna vindkraftpark.

När parken är färdigutbyggd ska det stå 1101 vindkraftverk i området som är mer än dubbelt så stort som Stockholms kommun.

Den energi som parken då kommer att generera kommer att räcka till att försörja nästan alla hushåll i norra delen av Sverige med den el de behöver.

Under den etapp som just nu pågår ska 179 vindsnurror resas.

Totalt dras det 50 mil kabel i denna etapp. Området består av obebyggd bergsmark, så 14 mil väg har byggts för att kunna forsla material till vindkraftverken. NCC är huvudentreprenör.

Jonathan Jakobsson

Jonathan Jakobsson.

Andreas Röjfors visar kablarna som går in i ställverket

Ledande montör Andreas Röjfors visar kablarna som går in i ställverket, de är riktigt grova, och tunga. De har en kärna av koppar i stället för det brukliga aluminiumet.

Lapplands elnät, dotterbolag till One Nordic, sköter förläggning och installation av de kablar som ska koppla samman de 179 vindkraftverken i parken och säkra leveranserna ut till elnätet.

Vi har fått säkerhetsgenomgång innan vi ger oss ut på bygget. Säkerheten för arbetare och besökare i det enorma området poängteras, inte minst handlar det om trafikolyckor som kan inträffa.

Maskiner och lastbilar har företräde, men när en maskin har skopan i backen är det fritt fram att köra förbi.

Vi får även veta att det är förbjudet att slänga matrester i skogen. Det finns björn i närheten, och de ska inte lockas fram i onödan.

Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson arbetar med felsökning inne i ett av ställverken.

Linjemontörerna Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson arbetar med felsökning inne i ett av ställverken på Markbygden.

Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson tittar på anteckningar utomhus

Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson har efter att mätt inne i ställverket hittat den del av kabeln där brottet sitter. Nu precisionssöker de.

Vi får följa med Andreas Röjfors, ledande montör på Lapplands elnät, runt på området.

Han tar med oss till ett av de tre ställverk som tillhör de 179 vindsnurrorna i etappen. Där inne befinner sig linjemontörerna Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson.

De arbetar för tillfället med felsökning. De visar hur de med hjälp av en elektrisk puls kan se närapå exakt var brottet på en kabel ligger.

– Man vet hur lång en särskild kabel är, och från ställverket skickas en puls, sedan går det att räkna ut var felet ligger genom att se hur lång tid det tar för signalen att komma tillbaka, förklarar Jonathan Jakobsson.

Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson tittar på anteckningar utomhus

Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson har efter att mätt inne i ställverket hittat den del av kabeln där brottet sitter. Nu precisionssöker de.

Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson

Linjemontörerna Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson arbetar med felsökning inne i ett av ställverken på Markbygden.

Det blir en del felsökning, det händer att kablarna skadas av sten när marken återställs efter att kablarna lagts ut. Detta trots att kablarna bäddas in i sand.

När ett brott på en kabel påträffas måste den skarvas, det tar tid, och blir dyrt.

Totalt arbetar mellan 200-300 personer på bygget i Markbygden. En handfull tillhör Lapplands elnät.

Andreas Röjfors visar kablarna som går in i ställverket, de är riktigt grova, och tunga. De har en kärna av koppar i stället för det brukliga aluminiumet. Anledningen är att det krävs hög styrka in till verket.

Ställverket sett utifrån

Den energi som parken kommer att generera när den är färdigutbyggd kommer att räcka till att försörja nästan alla hushåll i norra delen av Sverige med den el de behöver.

Ställverket sett utifrån

Den energi som parken kommer att generera när den är färdigutbyggd kommer att räcka till att försörja nästan alla hushåll i norra delen av Sverige med den el de behöver.

De anställda på Markbygden arbetar fyradagarsveckor. Måndag till onsdag från sex på morgonen till sex på kvällen, torsdagar från sex på morgonen till två på eftermiddagen.

Många veckopendlar till arbetet. Det är ett arbete som passar den som vill arbeta utomhus, med kroppen.

– Att arbeta som linjemontör passar mig. Vi jobbar utomhus och ingen dag är den andra lik. Jag är hellre ute och fryser en dag än sitter inne när det är fint väder, säger Jonathan Jakobsson.

Markbygden

Ansökan om att bygga en vindkraftsanläggning i området utanför Piteå lämnades in 2008.

Regeringen beslutade att godkänna tillåtlighetsprövningen i mars 2010.

Fullt utbyggt kommer Markbygden att producera ungefär 10 twh årligen. Det motsvarar 6,6 procent av den totala elproduktionen i Sverige i dag. Det räcker till 400 000 hushåll.

Markbygden upptar en yta på 450 km2, vilket är mer än dubbelt så stort som Stockholms kommun.

Markbygden ett-projektet består av 179 vindkraftverk som nu är under uppbyggnad. Projektet är en sammanhängande vindkraftpark men är elektriskt uppdelad i tre vindkraftparker: Kilberget, Gråberget och Snöbergen.

Kalle Wallström kör en av traktorerna

Kalle Wallström kör en av traktorerna som krävs för att montörerna ska kunna förlägga kabel i marken. Först grävs ett dike, eller grav, som montörerna kallar det. Därefter grundas med ett lager med sand, på den placeras den grova strömkabeln, en fiberkabel och en kopparlina, för att potentialutjämna. Kablarna bäddas in i sand innan marken återställs.

Ett vindkraftsverk

Vindkraftsverken i Markbygden är gigantiska. Drygt 130 meter höga stolpar, och på det vingar på 60 meter. Här står Andreas Röjfors en bra bit framför ett av verken.

Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson arbetar med felsökning

Linjemontörerna Jonathan Jakobsson och Mikael Mickelsson arbetar med felsökning inne i ett av ställverken på Markbygden.

En montör placerat en kabel i en lång grop

I kabelgravarna placerar montörerna strömkabel, fiberkabel och kopparlina, för att potentialutjämna. Kablarna bäddas in i sand innan marken återställs.