• Foto: Peter Nordin

INSÄNT

Peter Nordin berättar här kort om ett UVA-möte på Stanley Security i Sundsvall.

VK 15 var på UVA-möte på Stanley Security i Sundsvall.

Många frågor diskuterades, bland andra bildande av företagsklubb, lönespecifikationer, villkor vid traktamentsresor, hemstationering, flytt till nya lokaler med mera.

Peter Nordin


LÄS ÄVEN: Skolinformation på Astar i Liljeholmen