• Foto: Chris Smedbakken

Hemmafixare, ”händige” grannen eller, ännu värre, professionellt utförd fulel. I tre av tio svenska hushåll har det installerats el på olagligt sätt. Nu ska ett nytt regeringsuppdrag stoppa fusket.

Fulel och hemmapulare har blivit ett stort och, som Elektrikern skrivit om tidigare, numera väl uppmärksammat problem. Regeringen har avsatt pengar till Elsäkerhetsverket för att komma till rätta med det hela.

I Elsäkerhetsverkets uppdrag ingår att:

”ta fram en handlingsplan avseende informationsinsatser gällande elinstallationsarbete vid försäljning av elektriska installationsprodukter gentemot anläggningsägare, elinstallationsföretag, återförsäljare, konsumenter med flera gällande vad som är ett elinstallationsarbete samt vad som krävs för att utföra ett sådant arbete”.

Bakgrunden till det här är att ett stort problem anses vara att elmaterial för installationsarbete numera säljs i de flesta byggvaruhus och stormarknader.

LÄS ÄVEN: Nu ska det bli slut på otillåtet hemmafixe

Många privatkunder och fastighetsägare vet inte vilka lagar och regler som gäller och det är en information som alltför sällan ges i affären.

”Säljs det på Konsum så får jag väl skruva ihop det själv” är en möjligen allt för vanlig tanke och här måste insatser göras.

Information måste fram och butikerna måste ta sitt ansvar att informera, menar både regering och Elsäkerhetsverket.

Just nu sätts en referensgrupp av branschens aktörer ihop för att komma fram till hur det hela ska gå till. Resultatet är tänkt att synas under 2019-2020.

Jan-Erik Johansson