• Bild: Pixabay/Elektrikerförbundet/Byggnads/Montage

I tider av lågkonjunktur har facket tillsammans med arbetsgivare stridit för den här typen av bidrag. Samtidigt har man från fackligt håll menat att avdraget inte har samma funktion i en högkonjunktur.

– Det är ingen stor fråga för oss. Men det finns bättre sätt att satsa pengar på, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.

LÄS ÄVEN: Rotavdrag: Fördelningspolitik och svarta-vita jobb

Vid införandet 2009 var man från Byggnads också ganska positiva till reformen.

– Vi är positiva till ett Rot-avdrag. Det gör svarta jobb vita. Men regeringens förslag kan alltså bli bättre, sa Hans Tilly – dåvarande ordföranden i Byggnads – strax efter införandet.

Men samtidigt har det funnits en argumentation från de fackliga organisationerna inom byggsektorn om att bidragen i första hand skulle gå till byggandet av nya bostäder inom allmännyttan.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: “Är företagarnas Rot-statistik trovärdig?”

Jonas Wallin, ordförande för Elektrikerna, skrev i samband med sänkningen av avdragen:

”Regeringen har gjort sänkningen för att öka nyproduktionen av bostäder – främst hyreslägenheter.

Rot-avdragen kostar skattebetalarna cirka 20 miljarder om året. Sänkningen är växelpengar jämfört med de resurser som behövs för att få fart på bostadsbyggande och förnyelse av miljonprogrammet.

Jag tycker Eio och elteknikbranschens företag istället bör uppvakta politiker kommunalt, regionalt och nationellt för att vi ska bygga fler nya bostäder och göra rejäla satsningar inom ett åldrande fastighetsbestånd som handlar om runt en miljon bostäder. Det är där de många jobben finns för hela byggbranschen och inte minst oss elektriker. Och stödja genomförandet av Vita jobb – mot svartjobb, fiffel och osund konkurrens på byggena.”

LÄS ÄVEN: Rot-avdrag: Argumenten för och emot

Om man från arbetsgivarhåll har drivit kampanjer för införande av Rot, och för bevarande av 50 procents avdrag, så har man från fackligt håll ändå varit förhållandevis ganska tystlåten.

Otvivelaktigt har bidraget gett arbetstillfällen inom Byggnads område. Om det gett några jobb inom el- och måleribranscherna är osäkert. Samtidigt finns en ideologisk debatt från S som LO-facken har ett nära samarbete med.

– Det är ingen stor fråga för oss. Men det finns bättre sätt att satsa pengar på. Det som påverkar oss mer i negativ riktning än vad Rot skulle göra positivt är att man kan köpa elmaterial i Bauhaus och andra affärer. Det kunde man inte förr, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.

Urban Pettersson säger också att det inte kunnat mätas om avdraget gett några nya jobb.

Per Eklund
per.eklund@mittmedia.se