• Bild: Pixabay/Montage & edit: Chris Smedbakken

Det finns många argument för rotavdraget, exempelvis att svartjobben minskat. Samtidigt finns inte någon oberoende undersökning som visar på detta. Vi tar en närmare titt på de vanligaste argumenten för och emot Rot.


1. Svartjobben minskade när Rot infördes och de ökade när avdragsmöjligheten minskade.

Det finns en hel del företagare som berättar om att de före Rot oftare fick frågan om att utföra arbetet svart. Men det finns inte någon oberoende undersökning som visar på om och hur mycket svartjobben minskade vid Rots införande och ökade efteråt när bidraget sänktes.

Att det skapats nya vita jobb i branschen är otvivelaktigt. Men hur stor del av dessa som tidigare var svarta vet ingen exakt.

Vad säger Skatteverket?

– Vi kan inte säga något. Vi har ingen forskning och ingen statistik. Vi tror inte, säger Pia Blank Törnros på Skatteverket.

Den enda vetenskapliga undersökningen som gjorts om svart och vitt och Rot, gjordes 2011 av Skatteverket. Den heter ”Rot och Rut och vitt och svart”. Där intervjuade man köpare.

Där konstateras att andelen som går från svart till vitt finns där, men är en ganska liten del.


LÄS ÄVEN: Per Eklund: “Är företagarnas Rot-statistik trovärdig?”


2. Det är en reform för de rika. De som bor i Danderyd. Lidingö och Vellinge utnyttjar avdragen mycket mer än i kommuner med invånare med lägre inkomster.

All statistik visar att invånarna i Danderyd använder både Rut och Rot i större andel än i andra kommuner. I storleksordningen fyra gånger mer än i Malå.

Andra undersökningar visar också att Danderydbon tjänar dubbelt upp mot Malåbon.

Ska det vara rättvist ekonomiskt måste ju staten införa en regel i förhållande till inkomst. Men då är det inte längre en branschåtgärd utan en skatteutjämning.


LÄS ÄVEN: Rot-avdrag: Fördelningspolitik och svarta-vita jobb


3. Det blir plus i statskassan. Skatteintäkterna är större än bidragen.

Förespråkare för Rot brukar argumentera att det egentligen är ett plus för staten att ge Rot-avdrag.

Så här säger Fredrik Olovsson (S), finansutskottets ordförande i en debattartikel:

”Det kanske märkligaste påståendet är att Rot-avdraget skulle ha en självfinansieringsgrad på 140 eller 150 procent, det vill säga att varje krona staten betalar i Rot-avdrag ger en och en halv krona tillbaka i ökade skatteintäkter. Detta är självklart trams. Det skulle förutsätta att det knappt fanns någon privat byggsektor före Rot-avdragets införande (inte ens svart) och att de pengar hushållen lägger på privata byggtjänster inte alls skulle användas till annan konsumtion. Finansdepartementets analyser pekar snarare på en självfinansieringsgrad på 10 eller 20 procent.”


4. Rotavdraget har gett 25 000 nya vita jobb.

Byggföretagen, Svenskt Näringsliv och Företagarna menar att Rot-avdraget skapat upp emot 25 000 nya jobb.

Från den tidigare Reinfeldtregeringen räknade man med att reformen gav cirka 3000 nya jobb i den ekonomiska kris som då rådde.


LÄS ÄVEN: Rot-avdrag: Vad säger facken?


5. Hantverkarnas priser har höjts och en del material omvandlas till arbete.

Pia Blank Törnros på Skatteverket säger att det finns en tendens att så mycket som möjligt förs in som arbete, och därmed blir avdragsmöjligt men att det inte finns någon undersökning om detta.

– Det är sånt man upptäcker i en kontroll och då handlar det helt om kontrakt på fast pris. Man vill både från företag och köpare dra in så mycket som möjligt som arbete. Vi har sett en tendens att mycket kallas arbete, säger Pia Blank Törnros.

I Skatteverkets undersökning från 2011 konstaterar de i ett slumpurval att 1,3 procent av utbetalt belopp är misstänkt fusk och att 2,4 procent av beloppet är andra fel från företagen.


LÄS ÄVEN: Enorm Rot-härva – kan ha lurat staten på miljoner


6. Konkurserna skulle öka när Rot-avdraget sänktes och företag skulle tvingas säga upp personal.

Antalet personer drabbade av konkurser i byggbranschen ökade något efter den rödgröna regeringens sänkning av Rot-avdraget. En del menar att det fanns företag som startades för att enbart rikta in sig på Rot och att dessa inte klarade sänkningen. Under 2016 var det 6000 företag som slutat utföra arbete med Rot-avdrag jämfört med året innan.

Det stora som hänt inom byggbranschen under dessa år är att antalet anställda ökat med 40 procent under de senaste åtta åren. 2010 var det 220 000 personer anställda i byggsektorn och första kvartalet 2018 var det 307 000 anställda. Det är möjligt att införandet av Rot var en faktor under 2010 och 2011. Men samtidigt finns det inga som helst tecken på att sänkningen av bidraget påverkat utvecklingen. Antalet anställda har fortsatt öka i samma takt.

Per Eklund
per.eklund@mittmedia.se