SONY DSC

  • Ulf Carlsson. Foto: Tomas Nyberg/Per Eklund/Montage

Den rapport som Arbetsmiljöverket lämnade om olyckan i Tyfors innehåller brister. Det här menar Ulf Carlsson, ansvarig för kraftverksavtalet i Elektrikerförbundet.

– Vi har en uppfattning att det är olagligt att göra som Ellevio gjort i Tyforsfallet, det strider mot starkströmsförordningen.

På vilket sätt?

– Att Ellevio lägger över ansvaret på en underleverantör och sedan skyller på underleverantören när något går fel. Men det tar inte Arbetsmiljöverket upp alls i sin utredning.

LÄS ÄVEN: INTERVJU: Utredande inspektören om Tyforsolyckan

– Ellevio har ett ansvar att säkerställa att det här fungerar och det är ju Ellevio väl medveten om. Efter olyckan har de tagit tag i det, men Arbetsmiljöverket går inte alls in och tittar på Ellevios roll och ansvar, och det är det som gör att vi tycker att det är en dålig utredning.

Ulf Carlsson berättar om ett liknande fall 2013, där en bosnisk montör avled efter ett fall från en kraftledningsstolpe i Halmstad. Även den bosniska montören var anställd av en utländsk underentreprenör.

I utredningen efter den olyckan pekade dock Arbetsmiljöverket på nätägaren Eons ansvar. Något som Elektrikerförbundet alltså saknar i rapporten om olyckan i Tyfors.


LÄS ÄVEN: Inget åtal efter dödsolyckan i Tyfors


Ur elsäkerhetslagen:

Skyldigheter i fråga om elektriska anläggningar

6 § Den som innehar en starkströmsanläggning ska se till att

1. det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada, och

2. arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Fotnot: Den nya elsäkerhetslagen ersatte 1 juli 2017 den tidigare starkströmsförordningen, med liknande lagtext.


Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se