Rekordvärme i 3 månader och nu börjar politiker prata om att man behöver en plan för extrema väderförhållanden. Jag skulle kunna berätta flera historier om heroiska insatser gjorda av kyltekniker den här sommaren.

Om människor som jobbat natt och dag för att serva sina kunder och fått anläggningar att fungera trotts brist på reservdelar och maskiner som sedan länge passerat sitt bäst-före-datum. Varför?

Resultatet leder till att kunderna blir lidande och i det här fallet viktiga samhällsfunktioner så som sjukhus, äldreboenden och kollektivtrafik.

Mats Bjelkevik

Jo för att branschen består av en massa väldigt kompetenta och lojala människor som gör sitt yttersta för sina kunder.

Så därför blir jag så frustrerad när jag ser upphandlingar där vi säljer den här kompetensen för under 600 kr per timma!

Det är brist på tekniker och branschen som har alla förutsättningar att erbjuda ett spännande och meningsfullt arbetsliv har svårt att locka till sig ungdomar. Varför? Jo för att vi är dumma, eller kanske rentav korkade.

För det finns ju inga argument som håller om man säljer bristkompetens till priser som gör att vi sakta kväver oss själva. Det finns en positiv och en negativ spiral och vi väljer i vilken av dem vi skall vara.

I den negativa spiralen tar vi dåligt betalt, företagen får över tid lägre kompetens beroende på att vi inte utbildar vår personal och inte lockar till oss duktiga nya medarbetare.

Vi slåss med låga timarvoden som vapen och klagar på att kunderna inte förstår. Någon som känner igen det resonemanget?

Resultatet leder till att kunderna blir lidande och i det här fallet viktiga samhällsfunktioner så som sjukhus, äldreboenden och kollektivtrafik.

Så vem är ansvarig för att skapa den uppåtgående spiralen? Jo, det är du och jag.

Mats Bjelkevik

Så vad är alternativet? Om vi tar rätt betalt, det vill säga för en seniorkyltekniker cirka 750 till 950 kronor i timman, så kan vi betala rätt löner, satsa på utbildning och locka till oss de bästa ungdomarna.

Vilket i sin tur leder till att vi kan göra smarta och kloka lösningar till våra kunder. Då blir alla glada och i slutändan är jag övertygad om att det till och med blir billigare för våra kunder. För smarta lösningar ger lägre energiförbrukning och längre livslängd på kylanläggningarna.

Det är resultatet av hög kompetens.

Så vem är ansvarig för att skapa den uppåtgående spiralen? Jo, det är du och jag. Ingen annan än du och jag kan förklara för kunderna varför vi skall ha rätt betalt, för ingen annan än du och jag väljer vilka kunder vi skall arbeta åt.

Och ingen annan än du och jag väljer på vilket företag vi skall vara anställda. Så du och jag är ansvariga och vi väljer i vilken spiral vi skall verka.