• Foto: Anna Norling

KULTUR

Dylan Färemark är elektrikern som vann lokaltidningens novellpris. Här nedan hittar du bokstavsdikter som Dylan skrev i början av sitt författarskap, och som fokuserar på elektrikeryrkets villkor.
Under hösten kommer du i Tidningen Elektrikern även att kunna ta del av hans prisbelönta novell Agnes.


LÄS ÄVEN: Skrivandet blev Dylans räddningsplanka


A; Ampere och kärlek

Kan sluta i kortslutning

B; Betydande effekt finns i viljan…

Tryggheten finns mellan människorna, inte i larmet

D; Delar av färgad plast skruvas ihop i tak och på vägg

Kraften slås på… och ljuset kom

Annan plast sprack

– ack!

Nio månader senare… ett liv

E; Elektriskt läser vi av varandra

Osynliga vågor binder ihop våra ögon

Tills talet lägger grund för övergångsresistansen

F; Farlig spänning;

otrohet

G; Golvkontakten göms under ett mässingslock

Mänskliga kontakter prövas mot hjärnans egen mall

H; Högtrycksnatriumslampans monokroma ljus

Hjälper inte Fru Skilsmässa

Inte när hon bestämt sig

I; Industrielektrikern lär sig maskinernas egenskaper

Synd att han inte har en robot hemma…

J; Jargongen… sträv, avvaktande och kategorisk, och konservativ…

Men elektrikerns enorma kuk… får dig att slå volt!

K; Kallflytning undviks med rätt förläggning

Flytningar i övrigt, talas det sällan om

L; L1, L2, L3

Neutralledare

och jord

Och du är hemma

Om inte en säkring går…

Mönsterfamiljen,

Barn, bil och villa…

Hoppas kraften är tillräcklig…

M; Manteln skyddar kabeln

Subjektivitet skyddar människan

N; När kunderna beter sig som patienter

Blir elektrikern deras tryckventil

O; Opal heter lampan, sken i ljus rosa

Tänk om livet alltid kunde gå i ljus rosa…

P; PEN ledaren frånskiljes ej

Barnen undrar och ser, när dörren stängs

R; Radonfläkten snurrar dygnet runt

Barnen bäddas ner, och sagan avverkas

Snart sover alla

S; Säkerhetsavstånd till strömförande del

Säkerhetsavstånd till personlig sfär

är ungefär lika

Av: Dylan Färemark