• Foto: Tomas Nyberg

NY TEKNIK

Den första juli firade den nya elsäkerhetslagen ett år. När Elsäkerhetsverket summerar året så är de i huvudsak nöjda både med genomförandet och vad det lett till.

Bland annat har reformen med registrerade företag följts upp under året och utfallet anses bra; Ungefär 10 000 sökningar görs varje månad på e-tjänsten ”Kolla företaget”.

Verket menar att de nu lättare kan hålla koll på de som är registrerade, och framförallt, göra en uppföljning på de som inte är det och som elsäkerhetsverket misstänker borde vara det.

LÄS ÄVEN: Så påverkas du av nya ellagen

Just nu fokuseras på företag som anmält sig för kabelförläggning i mark och här kollas om de ska jobba mot koncessionspliktiga nät (nät som kräver myndighetstillstånd vid arbete).

Det läggs också mycket kraft på att förtydliga och förenkla informationen vid sökning i verkets register, skriver Elsäkerhetsverket på sin hemsida.

Jan-Erik Johansson