Eldon tar in Siemens, och en nyutgåva av boken ”Minimikrav på elmaterial” har givits ut av IN-förlag. Här är ett par av teknik-nostierna från senaste papperstidningen.

Eldon tar in Siemens: Eldon Installation tar in Siemens normkomponenter och säkerhetsprodukter i sitt produktprogram.
– Vi är en systemleverantör och strävar alltid efter att kunna erbjuda våra kunder ett komplett sortiment inom elfördelning, Siemens normkomponenter och säkerhetsprodukter kommer att bli ett värdefullt tillskott till vårt produktprogram, skriver Frank Erlandsson, Produktchef, Eldon Installation i ett pressmeddelande.
Eldon säljer elfördelningssystem och lågspänningskomponenter samt erbjuder hela paketet från konstruktion till montering och support- och underhåll. Foto: Jan-Erik Johansson

  • Koll på materialet: Boken ”Minimikrav på elmaterial” har kommit i ny utgåva. Det brukar komma nya utgåvor i takt med att reglerna ändras och den här baseras på SS 436 40 00 Elinstallationer i byggnader – Utförande av elinstallationer för lågspänning – elinstallationsreglerna utgåva 3.
    Varje uppslag avser en viss typ av utrymme och ordningsföljden följer praktiskt nog elinstallationsreglernas numrering. Förutom minimikrav, kabeltyper, kapslingsklasser och liknande finns också en del kompletterande upplysning kring materialval, placering och liknande på respektive uppslag. Säljs av IN-förlag. Foto: Jan-Erik Johansson

 

 


LÄS ÄVEN: Ny teknik: Jakten på den ultimata träskruven