• Under året väntas en kraftig tillväxt på sju procent av installationer i kontor och handelslokaler, enligt Installatörsföretagen. Foto: Pixabay

Under året väntas en kraftig tillväxt av installationer i kontor och handelslokaler. Samtidigt förväntas en avmattning vad gäller nyproduktion av bostäder. Det framgår av Installatörsföretagens senaste konjunkturrapport.

I år väntas en kraftig tillväxt på sju procent av installationer i kontor och handelslokaler. Den starka ökningen gäller såväl el- som vs-installationer.

– Det talas mycket om avmattningen inom bostadsbyggandet, men för installationsbranschen är det inget man ska överdriva. Nybyggnation av bostäder utgör ungefär en fjärdedel av omsättningen på VS-installationer och en åttondel på elinstallationer, säger Reijo Mustonen, expert på branschekonomi på Installatörsföretagen, i ett uttalande.

LÄS ÄVEN: Installationsbranschen går rekordbra

Enligt Reijo Mustonen är volymen av installationer för tele-, data- och säkerhet mer än dubbelt så stora som elinstallationer i nybyggnation. Denna sektor väntas också fortsätta att växa i en takt som mer än väl uppväger en minskning av nyproducerade bostäder.

– Vi ser att digitalisering och hållbarhet håller vår bransch på plus. Att den nya tekniken vävs in i samhällets olika funktioner lockar fler och fler. Hållbarhet efterfrågas av konsumenten som blir allt mer miljömedveten och tänker på energibesparingar, fortsätter Reijo Mustonen i uttalandet på Installatörsföretagens hemsida.


LÄS ÄVEN: Gott om jobb i Norrbotten – många fler behövs på sikt


Fakta

→ Under 2017 uppgick installationsmarknaden till 131,6 miljarder kronor.

→ Under 2017 växte elinstallationssektorn från 84,2 miljarder kronor till 86,2 miljarder kronor.

→ De tre största sektorerna är industriinstallationer (25,8 Mdkr), tele-, data- och säkerhetsinstallationer (23,9Mdkr) samt nybyggnation av bostäder (10,1 Mdkr).

→ Positiv tillväxt under 2018 väntas i Västra Götaland (9%), Stockholm (3%) medan en svag negativ utveckling (-1%) väntas i Norrland och Skåne.


Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se