Arbetsplatsolyckan vid Hedemora energi i februari i år, där en 43-årig man avled, åtalsanmäls nu av Arbetsmiljöverket. Det här rapporterar Byggnadsarbetaren.

Det var den 19 februari i år då arbetslaget där 43-åringen ingick var på plats för att lägga vattenledningsrör år Hedemora energi. Plötsligt släppte den ena schaktväggen, och rasmassor föll ned över 43-åringen som befann sig nere i schaktgropen. 43-åringen var anställd av Grytnäs Gräv.

LÄS ÄVEN: Brister i arbetsmiljöarbetet i samband med dödsolycka

Arbetsmiljöverket har utrett olyckan och menar att det som framkommit ses som så allvarligt att verket vill att åklagaren prövar om det ska leda till åtal och vem eller vilka som kan ha ett straffansvar.

– Vi har funnit så allvarliga brister att vi anser att det är ett brott mot arbetsmiljölagstiftningen, därför har vi gjort en åtalsanmälan. På grund av förundersökningssekretess kan vi dock inte säga något om innehållet i anmälan, säger Arbetsmiljöverkets jurist Conny Elestrand till Byggnadsarbetaren.

LÄS ÄVEN: Dödsolycka vid vattenkraftverk

Enligt Byggnadsarbetaren var det aktuella schaktet grävt med raka kanter och ingen teknisk anordning, som exempelvis en schaktkassett, användes vid olyckan för att skydda arbetarna.

Arbetsmiljöverkets inspektör som utrett olyckan har också riktat krav mot den omkomnes arbetsgivare Grytnäs Gräv, som också ansvarade för grävningsarbetena. Vissa krav har även riktats mot beställaren Hedemora Energi.

Åklagaren har ännu inte tagit del av åtalsanmälan. Brottsmisstankarna rör arbetsmiljöbrott, vållande till annans död.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se