• Bilden föreställer två tecknade människofigurer, varav den ena slår den andra med ett långsmalt tillhygge. Till höger om dessa finns två tecknade böcker, en tecknad tänd glödlampa och EBR:s logotyp.

    Bild: Pixabay/EBR/Montage

Hot och våld mot montörer ute på uppdrag blir allt vanligare. Nu framställs för första gången en handbok för hur energiföretag ska agera i utsatta situationer.

Som tidningen Elektrikern tidigare skrivit om, drabbas dagligen sex arbetstagare i Sverige så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingas bli sjukskrivna. Elmontörer är inte undantagna från den nedslående statistiken, och montörer som arbetar hemma hos kunder löper extra stor risk att drabbas.

Trots detta har det fram tills nu inte funnits någon gemensam vägledning för branschen, om hur man ska agera i utsatta situationer.

LÄS ÄVEN: Hot och våld på arbetsplatsen – oroande vanligt

Därför pågår just nu arbetet med att framställa en handbok för hur energiföretag ska agera i utsatta situationer, skriver Tidningen Energi.

Handboken framställs under Energiföretagen Sveriges varumärke EBR:s* utskott för hälsa, miljö och säkerhet. Den ska instruera företagen i hur de bör agera vid uppsåtligt våld, inbrott och skadegörelse.

– Medvetenheten om elsäkerheten är hög, men kunskaperna om hur företag ska agera om en anställd blir utsatt för våld är inte tillräckliga, säger Eons säkerhetssamordnare Kristofer Heimby till Energi.

LÄS ÄVEN: Skyddsombudet Per Magnus Faleke hotades på jobbet: ”Jag försökte vara lugn”

Han är arbetsledare för framställandet av handboken, och tror att den kommer att få stor betydelse.

– Vi hoppas att de råd som vi tar fram ska skapa en tydlighet i hur vi bör arbeta med dessa frågor inom energibranschen. Det är ett viktigt område för oss som nätägare samtidigt som det kanske är ännu viktigare för våra entreprenörer som arbetar över hela Sverige, säger han.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se

*ElByggnadsRationalisering