• Årsmöte Assemblin Stockholm. Foto: Privat

  • Assemblin Stockholm årsmöte. Foto: Privat

  • Mötesordförande Michael Clysén. Foto: Privat

  • Årsmöte Assemblin Stockholm. Foto: Privat

INSÄNT

Den 14 februari hade Assemblin Stockholm årsmöte där man slog ihop klubbarna Solna och Västberga till en och samma.

Ombudsman i Region Mitt, Michael Clysén bjöds in att sitta som mötesordförande. Det nya styrelsen valdes och består av 9 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Det valdes representanter till skyddskommittén samt skyddsombud.

Klubbordförande Pierre Håkansson. Foto: Privat

Valberedningen hade gjort ett gediget förarbete vilket medförde att valprocessen gick smidigt och alla poster blev tillsatta.

Mötet var välbesökt med 96 klubbmedlemmar och mellan nomineringsmötet och årsmötet bjöds det på mat och dryck. Man passade på att gratulerade 50-åringarna och tackade av de som fyller 65 år och är på gång in i pensionen.

Eftersom mötet hölls på arbetstid enligt Utvecklingsavtalet så bjöds även arbetsledningen in efter avslutat möte för att ge företagsinformation om arbetsläget, bemanning, nya och kommande jobb med mera.

Vid pennan,
Styrelsen på klubb Assemblin El Stockholm