• Bilde föreställer Claes Thim och Per Söderlund, med en snöig skog i bakgrunden. Claes har en grön skyddsombudshjälm på sig, och båda är klädda i gula reflexjackor.

  Claes Thim och Per Söderlund. Foto: Claes Thim

 • BIlden föreställer sex personer i gula reflexjackor som är på väg mot stenkrossen, en stor industrikonstruktion med bandgångar och baracker. Personerna har bygghjälmar på sig, varav en har en grön skyddsombudshjälm och ELektrikerförbundets symbol på sin jacka. En annan person har symbolen för Seko på sin jacka.

  Bild över stenkrossen på plats. Foto: Claes Thim

 • BIlden föreställer ryggarna på en grupp personer i gula reflexjackor, som är på väg in i en mörk tunnel. I tennelns tak löper tii stort rör och i förgrunden på bilden syns avspärrningsräcken i metall.

  Ingången till den 500 meter långa tunneln. Foto: Claes Thim

 • Bilden föreställer ett grått metallskåp med en varningsskylt på. Warning, 11000 volts, keep out, access restricted tp authorised personnel only, står det på skylten.

  Inkommande matning i tunneln, 11 000 volt. Foto: Claes Thim

INSÄNT

Våra regionala skyddsombud Claes Thim och Per Söderlund var ute på Förbifart Stockholm för att gå skyddsrond. De var på ”Lovön” som är en av tre projekt för Förbifart Stockholm, just Lovön ligger ute på Ekerö.

Just nu har man kommit in 500 meter under marken och det ställs stora krav på säkerheten när det bara finns en väg in i tunneln, vilket betyder att de bara finns en väg ut också om något skulle hända.

Både brandkåren och ambulansen är ute regelbundet för att både bekanta sig med området men också träna på vad de ska göra ifall olyckan är framme.

LÄS ÄVEN: ”Det är en styrka att vi granskar arbetsmiljön gemensamt”

Man har ställt in stora räddningskammare i tunneln. Där är det tanken att man ska stänga in sig om något händer, i väntan på att brandkåren kommer och hämtar en.

Matningen in i tunneln är 11 kilovolt men transformeras ner till 1000 volt. På grund av fukt har de lyckats smälla en inkommande men nu har de bättrat på isoleringen runt inkopplingarna för att undvika att de händer igen.

Eftersom det är ett sådant stort projekt så har Arbetsmiljöverket redan varit ute vid flertalet tillfällen. Vi regionala skyddsombud har en stående inbjudan att delta på skyddsronder vilket vi tycker är jättebra.

LÄS ÄVEN: Håkan Svanström i kamp mot klockan under banvallen

Seko har till och med en person som mer eller mindre är där varje dag, Sandra Lindström, som också deltog vid dagens skyddsrond.

Just denna skyddsrond fanns det inte så jättemycket att anmärka på. Det var några arbetare som inte använde fallskydd men annars såg det bra ut.

Vi kommer givetvis tillsammans med de andra fackförbunden ha fortsatt bevakning av projektet.

Claes Thim