GS-facket har anmält händelsen till polisen, datainspektionen och inspektionen för vård och omsorg.

Vid båda tillfällena upplevde personerna att vårdpersonalen fokuserade väl mycket på deras alkohol- och tobaksvanor, snarare än de problem de själva sökte för.

Vid ett av tillfällena ska företagshälsovården dessutom ha informerat om att alla provsvar alltid skickas vidare till arbetsgivaren.

Det här bryter mot personuppgiftslagen, patientsäkerhetslagen och brottsbalken, anser GS-facket.

De har låtit LO-TCO Rättskydd anmäla företagshälsan till polisen, datainspektionen samt inspektionen för vård och omsorg (IVO).