• Bilder föreställer en kvinna med brunt hår och grön tröja som tittar ned på ett metallbord. På bordet finns ett antal olika maskiner och mätinstrument.

    I projektet ”Noll vibrationsskador” har forskarna tittat närmare på själva tekniken som orsakar de skadliga vibrationerna. Projektledare Eva Troell och hennes kollegor har mätt, åtgärdat, mätt igen och nått häpnadsväckande resultat; Upp till 98 procent av vibrationerna har kunnat tas bort.– Maskiner behöver inte alls vibrera och skada människor som de gör i dag, säger hon. Foto: Jan-Erik Johansson

Vibrationsskador i händer och armar är den vanligaste arbetsskadan i Sverige i dag. Helt i onödan visar ett svenskt forskningsprojekt.

– Maskiner behöver inte alls vibrera och skada människor som de gör i dag, och det går att åtgärda.

Det säger Eva Troell som tillsammans med Hans Lindell leder projektet ”Noll vibrationsskador” på Swerea IVF, i Mölndal. I sin verkstad har de och kollegorna med ganska enkla tekniska hjälpmedel lyckats minska vibrationer i borrmaskiner, mutterdragare och liknande med 80-90 procent och i något fall ännu mer.

– Nu är nästa steg att nå ut och visa upp det här, att skapa en efterfrågan och förståelse för att det här är möjligt att rätta till, säger Eva Troell.

LÄS ÄVEN: Vibrationsskador allt vanligare – lita inte blint på tillverkarnas uppgifter

Ett tiotal olika maskiner har åtgärdats i forskarnas verkstad med gott resultat. Foto: Jan-Erik Johansson

Projektet inleddes 2014 med en förstudie där man bland annat uppmärksammade att regelverket för vibrationer i maskiner har brister. Den enda reglering som finns att tillgå är baserad på en ISO-standard från 70-talet, ISO 5349.

Där regleras tid och användning för lågfrekventa vibrationer upp till 1,25 kHz, alltså sådana vibrationer man kan känna rent fysiskt.

– Då trodde man inte att högre frekvenser var skadliga, dessutom fanns inte tekniken för att mäta dem vettigt, säger Hans Lindell.

I dag visar deras forskning och modern mätteknik att maskinerna också vibrerar på högre frekvenser upp till minst 50 kHz, frekvenser som inte känns, men som är potentiellt skadliga.

– När det gäller de skadorna så behövs mer forskning om hur skadligt det är. Men vi vet nu att de högfrekventa vibrationerna har en potentiellt hög skaderisk, säger Eva Troell.

LÄS ÄVEN: Byggnads kräver sanktioner mot skadliga vibrationer

Hans Lindell. Foto: SWEREA IVF

Det finns gott om exempel där maskiner som är godkända för åtta timmars arbete per dag ändå gett personalen svåra vibrationsskador; Skador från vibrationer som inte känns eller kanske maskiner som inte håller vad de lovar.

– För så är det också; Kunskapen är dålig och det finns en del humbug i den här branschen, säger Hans Lindell som forskat inom området hand- och armvibrationer i 27 år.

Ett tiotal olika maskiner har forskarna byggt om i verkstaden med gott resultat. Nästa steg i projektet är att under 2018-19 nå ut och förklara resultaten på arbetsplatser, folk i allmänhet och inte minst hos maskintillverkarna. Det här ska ske genom information, visning i nybyggda arbetsmiljöer och med seminarier.

Bland annat ska en arbetsplats, en monteringslinje på Volvo Construction Equipment vara visningsobjekt där vibrationer i mutterdragare och mothållsnycklar minskats med 90 respektive 98 procent.

LÄS ÄVEN: Vibrationsskador: Johan bilade i nio månader i sträck

Man jobbar också på att ta fram en form av vibrationskarta, en lathund med ett flertal uppmätta maskiner.

– Där du som konsument lättare ska kunna se och jämföra olika maskiner; Var ligger den här jämfört med andra?

– Att göra om lagstiftningen för maskiner tar tid och det vill vi inte vänta på. Tanken är att försöka få ut lågvibrerande maskiner på marknaden långt tidigare och få folk att förstå det här, säger Eva Troell.

Jan-Erik Johansson

Fler artiklar som berör vibrationsskador kan du hitta här.


Fakta projekt ”Noll vibrationsskador”:

→ Projektet finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation och syftet är att visa att det går att ta fram lågvibrerande maskiner.

→ Med hjälp av balansringar och ATVA (Auto Tuning Vibration Absorber) där motvikter/ krafter upphäver vibrationerna, tillsammans med traditionell vibrationsisolering, har forskarna minskat vibrationer med uppåt 90 procent i ett flertal olika verktyg och maskiner.

→ Under hösten 2018 ska fem demonstrationsmiljöer skapas ute på olika arbetsplatser för att visa upp resultaten. Det blir inom fordonsindustrin, stenindustrin, tandläkarmottagning, gjuteri samt på en eller flera byggarbetsplatser. På plats ska de lågvibrerande maskinerna visas, användas och utvärderas.

→ Det hela är ett samarbete med en lång rad av branschens aktörer.

Bland parterna finns:

Volvo, Skanska, NCC, Betonghåltagning i Göteborg, Atlas Copco, Arbetsmiljöverket, Byggnads, IF Metall, Sveriges Byggindustrier med flera.