• Bild: Pixabay/Elsäkerhetsverket/Montage (Hotellrummet på bilden har inget samband med texten)

Elsäkerhetsverket är sedan 1 juli 2017 ensam tillsynsmyndighet för elanläggningar vid hotell och pensionat, ett myndighetsuppdrag som tidigare har delats med Polisen.

I samband med förändringen har Elsäkerhetsverket inspekterat ett 30-tal hotell och pensionat. Resultatet är nedslående. 60 procent av de inspekterade anläggningarna visade varierande grad av mindre allvarliga brister, därutöver konstaterades 15 procent ha allvarliga brister.

LÄS ÄVEN: Batteriladdare orsakade hotellbrand

Bland det brister som uppmärksammats under inspektionerna kan nämnas:

• Elanläggningar saknar jordfelsbrytare där bestämmelserna så kräver, till exempel för bad/duschrum som renoverats.
• Motorvärmaruttag är slitna och har trasiga beröringsskydd eller saknar jordfelsbrytare där så krävs.
• Stickproppar med bristfälliga dragavlastningar förekommer vilket i vissa fall medför att man kan komma åt delar som kan ge elchock.


Foto: Elsäkerhetsverket


Enligt Elsäkerhetsverket har de brister som identifierats vid tillsynen åtgärdats omgående.

– Innehavarna har efter vår information visat en vilja att modernisera äldre anläggningar. Effekten av tillsynen har därför varit tydlig och informationsgivningen har sannolikt gett en förbättring av elsäkerheten för anläggningsinnehavaren och givetvis gästerna, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Fann stora brister i elsäkerheten

Elsäkerhetsverket planerar att under 2018 fortsätta tillsynen av ytterligare 70 hotell och pensionat, geografiskt fördelade i Sverige. Resultatet av hela undersökningen publiceras i en rapport under hösten 2018.

Anna Norling

anna.norling@mittmedia.se