• Bild: Pixabay

INSÄNT

Ackordslaget från Bravida El i Malmö med ackordsansvarig Andrés Fernandes vann ackordstävlingen i december.

Lagets motivering:

”Sju i laget och jaget blev slaget! Tillsammans vi kämpa, så easyrollern inte gick att dämpa! Efter många timmars slit vill laget nu ut och dricka sprit!”

LÄS ÄVEN: Insända bilder: Glada montörer i Falköping

Ackordssedel: 2017-VK08-0067

Arbetad tid: 10626,5 timmar,

ATL-tid: 9338,69 timmar

Ackordsansvarig: Andrés Fernandes