• Foto: Pixabay (Bilden har inget samband med texten)

Campingen hade farliga brister i elsäkerheten, men ägaren valde att inte agera. Nu döms hen att betala 50 000 kronor i böter

Det var sommaren 2016 som Elsäkerhetsverket upptäckte och påtalade den dåliga elsäkerheten på en camping i Örebro, skriver Nerikes Allehanda.

Bristerna fanns i en starkströmsanläggning – alltså i en elektrisk anläggning eller anordning som har spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person, husdjur eller egendom.

LÄS ÄVEN: Företag får böta 1 200 000 kronor efter ljusbågeolycka

Campingens ägare beordrades att åtgärda bristerna senast den 19 september 2016, men ingenting hände. I december samma år skickade Elsäkerhetsverket ut ett nytt föreläggande, som delgavs 17 januari 2017.

I föreläggandet krävde myndigheten att ägaren inom 30 dagar skulle återkomma med ett skriftligt intyg från en behörig elinstallatör på att bristerna hade åtgärdats. Ägaren valde dock att fortfarande inte agera.

LÄS ÄVEN: Arbetsgivare nonchalerade elfara – får betala 50 000 kronor i skadestånd

Eftersom campingens ägare inte svarat rätten efter att beslutet vunnit laga kraft utdömer nu Förvaltningsrätten i Karlstad böter på 50 000 kronor. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Christina Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se