• Gert Söderman kollar så att den tryckta tidningen ser bra ut. Foto: Tomas Nyberg

Sen i augusti trycks Elektrikern på tryckeriet Pressgrannar AB i Linköping. Med byte av tryckeri kan vi få en jämnare och bättre kvalitet i trycket.

I sex år har Elektrikern tryckts på VF tryck i Karlstad. Värmlands folkblads tryckeri. I somras lades tryckeriet ned i samband med att Värmlands Folkblad köptes upp Nya Wermlandstidningen.

Därför har vi nu flyttat trycket från Karlstad till Linköping och Pressgrannar AB.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: ”Tack och adjö!”

I ett av Sveriges modernaste tryckerier, trycks nu alltså Elektrikern, liksom Målarnas facktidning, som produceras av samma redaktion. Här tryck också bland annat tidningen Arbetet.

Mikael Karlsson kollar att passning och färghållning är bra. Foto: Tomas Nyberg

I grunden är det ett tryckeri för Norrköpings tidningars dagstidningar. Men lika viktig är ”civilproduktionen” av andra månads- och veckotidningar.

Tryckpressen togs i bruk så sent som 2012 och har den allra senaste tekniken. Här går det också fort. Hela upplagan på 30 000 på en dryg halvtimme. Tryckpressen klarar av att trycka 75 000 i timmen. Papperet rullar med 9-12 meter per sekund.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: ”Journalister är bara lögnare”

– Vi behöver hålla en hög hastighet för att få bra kvalitet. Kvalitén blir sämre om man kör saktare än 40 000 i timmen, säger Henrik Engström, projektledare på Pressgrannar AB.

Markus Blohm, Hans Karlsson och Henrik Engström jobbar alla på Pressgrannar AB i Linköping. Här konstaterar de att Målarnas facktidning blev bra i trycket. Foto: Tomas Nyberg

Bakom tryckpressen står fyra tankar med tryckfärg, vardera på 13 kubik.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: ”Vi kommer om ni hör av er”

När trycket är klart lagras tidningarna på stora runda förvaringsställ. Därefter adresseras de i en speciell anläggning, sorteras i postnummerordning, för att landa i stora burar som går till posten för distribution.

Normalt trycks tidningen på torsdagar. Senast tisdagen därefter ska den landa i era brevlådor