• Bild: Pixabay

[sg_popup id=”17″ event=”onload”][/sg_popup]Det har skett en sexdubbling av antalet validerade elektriker under det senaste året. Det skulle kunna vara ännu fler. Köerna är långa.

Det råder som bekant stor brist på elektriker i Sverige. Samtidigt har vi de senaste åren haft en hög invandring till landet. En hel del av de nyanlända är yrkeskunniga. En del av dessa har i sin tur arbetat som elektriker i sina hemländer. Det är de här personerna som främst är aktuella för elteknisk validering.

LÄS ÄVEN: Reportage: Validerarna är en snabbare väg till elektrikeryrket

Validering av elteknisk kompetens är inget nytt. Det har funnits länge. Men i och med flyktingvågen de senaste åren, i samband med den stora bristen på yrkeskunniga elektriker, såg parterna att det krävdes en gemensam satsning. Så föddes det eltekniska snabbspåret. Avtalet undertecknades den 31 mars i år. I snabbspåret har fram till sista oktober i år 120 personer validerats.

Totalt har det enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY, med en månad kvar av året validerats drygt 300 elektriker. Då ingår så kallade pappersvalideringar, där elektriker från länder inom EU får sina intyg och betyg kontrollerade och validerade av ECY.

De tidigare siffrorna gällande det totala antalet validerade elektriker låg runt ett femtiotal per år. Det vill säga: antalet validerade elektriker har sexdubblats med drygt en månad kvar av året.

LÄS ÄVEN: Snabbspår för nyanlända elektriker

Antal valideringar per månad har legat på en ganska konstant nivå vilket enligt Arbetsförmedlingen beror på att validerarnas maxkapacitet nåtts och att det oftast varit kö för nya anvisningar.

Nu ska ett nytt valideringsavtal upphandlas enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, vilket Arbetsförmedlingen hoppas ska leda till fler leverantörer av validerare. Dock måste var validerare certifieras av ECY och det är hårda krav som ställs.

Alla frågor och underlag mejlas till validering@euu.se

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se