• Möte för fackliga företrädare inom Assemblin. Foto: Hans Andersson

  • Möte för fackliga företrädare inom Assemblin. Foto: Hans Andersson

INSÄNT

Torsdagen och fredagen den 19:e och 20:e oktober samlades ett fyrtiotal fackliga företrädare inom Assemblin från hela landet. Under dagarna diskuterades medbestämmandefrågor, arbetsmiljö och andra villkor som berör anställda inom Assemblin.

Företagets VD Fredrik Ahltin medverkade under första dagen, han pratade mycket om bolagets utmaningar och möjligheter i samband med förvärven av Delt och Skanska installation som skedde under 2016. Fredrik visade även siffror över hur branschen har utvecklats de senaste åren och att Assemblin i princip är jämstora med konkurrenten Bravida. Företaget skall utveckla personalsidorna på internet för att ge företagets anställda personal bättre översikt över sina förmåner och andra anställningsvillkor, enligt företagets HR-chef Maria Magnusson.

LÄS ÄVEN: Assemblins vd avgår

Under dagarna valdes nya ledamöter till personalstiftelsen, skyddskommittén, medbestämmandegruppen och fackliga företrädare till bolagsstyrelsen. Bengt Thunholm, mångårig facklig företrädare från Linköping lämnande sina uppdrag i medbestämmandegruppen och bolagsstyrelsen efter många års arbete.

– Jag går i pension nästa år och vill därför lämna över till yngre krafter, det känns dock lite vemodigt efter alla år, men jag känner ändå att engagemanget är starkt hos mina efterträdare, säger Bengt Thunholm.

Till medbestämmandegruppen valdes Pierre Alexandersson Falkenberg, Mikael Jander Lund, Hans Åkerman Umeå, Pierre Håkansson Stockholm, Martin Nordh (Unionen) Stockholm, Kjell Blomberg (Ledarna) Göteborg, och Mikael Bengtsson (Unionen) Skövde. Till skyddskommittén valdes Paul Jonsson Malmö, Daniel Lundblad Alingsås, Anders Harju Stockholm, Camilla Sjöberg Eskilstuna, Olle Klingström Stockholm, Martin Nordh (Unionen) Stockholm och Kjell Blomberg (Ledarna) Göteborg. Till bolagsstyrelsen valdes Tommy Ling Västerås, Sven Norberg Varberg, Karl Löwfenberg Stockholm och Conny Ragnarsson (Unionen).

LÄS ÄVEN: Fackliga hos Assemblins filialer möttes

Vid årets möte medverkade fler tjänstemän än tidigare, men deras medverkan var långt ifrån representativ, eftersom närmare tusen av företaget tretusen anställda är tjänstemän. Framförallt efterlystes ett större engagemang från företagets administrativa personal när det gäller fackliga frågor.

Hans Andersson