• Bild: Pixabay/Elektrikerförbundet; Montage: Chris Smedbakken

Bland motionerna till Elektrikernas centrala representantskap finns ett förslag om införandet av ett nytt klubbuppdrag: Jämställdhetsansvarig.

På onsdag träffas Elektrikerförbundets centrala representantskap, CR. Mötet äger rum i Stockholm.

LÄS ÄVEN: Ett avtal med fokus på jämställdhet

På dagordningen står bland annat sex antal motioner som främst avser storleken på medlemsavgiften men även en motion om att förbundet bör sponsra avgiften till motionslopp (det tycker inte förbundsstyrelsen) och en motion om jämställdheten i förbundet.

Den senare är författad av Nille Thorsell, VK1. Han föreslår att förbundet ska skapa ett nytt klubbuppdrag: jämställdhetsansvarig.

LÄS ÄVEN: Tina Nordling: ”De säger att jag styrs av hjärtat”

Syftet med uppdraget ska enligt motionären vara att stärka jämställdhetsarbetet. Den som innehar uppdraget ska enligt motionen bland annat verka för att få företagen att anställa fler kvinnor, motverka sexuella trakasserier, motverka machokulturer och främja en jämställd arbetsplats.

LÄS ÄVEN: Josefine Larsson: ”Ingen annan än jag har rätt till mitt space”

Förbundsstyrelsen instämmer i sitt utlåtande med beskrivningen av den bristande jämställdheten i förbundet och i elbranschen i stort, men ser inte att inrättandet av ytterligare ett förtroendeuppdrag på klubbnivå skulle lösa problemet.

LÄS ÄVEN: Tema: Varför så få tjejer?

Under onsdagens möte ska även medlemsavgift och budget för 2018 tas. Förbundsstyrelsen föreslår mindre höjningar av medlemsavgifterna, bland annat att den fasta medlemsavgiften för fullbetalda medlemmar som arbetar på företag där avtalsteckning pågår höjs med 20 kronor, från 640 kronor per månad till 660 kronor.

LÄS ÄVEN: ”Feminism är bra för facket – och arbetsgivarna!”

Det centrala representantskapet är Elektrikerförbundets högst beslutande organ mellan Förbundsmötet som är vart fjärde år. Nästa förbundsmöte sker i juni nästa år.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se