• Foto: Pixabay/Arbestmiljöverket Montage: Chris Smedbakken

Svenskt Näringsliv vill förändra skyddsombudsarbetet. De föreslår att facket inte längre ska ha företräde att utse skyddsombud. I stället ska det vara den som ”anses mest lämplig” som utses till skyddsombud. Det här är något som mött en hel del kritik. Även hos företagen.
– Jag vill inte att företaget ska utse skyddsombud, det ska de anställda göra, inte vi, säger Ingemar Gustavsson, affärsenhetschef för Actemium Industri.

I Svenskt Näringslivs rapport ”Dags att tänka nytt” som presenterades i oktober lyfts frågan om skyddsombudens bindning till facket. Arbetsgivarorganisationen föreslår alltså att fackets företräde att utse skyddsombud ska försvinna, men även att kravet på antal skyddsombud och skyddskommitté inte längre ska utgå utifrån antalet anställda, utan utifrån vad ”arbetsförhållandena kräver”.

LÄS ÄVEN: LO inleder ”Projekt stärk skyddsombuden”

Dessutom föreslår arbetsgivarorganisationen att de regionala skyddsombuden ersätts med ”oberoende arbetsmiljörådgivare”. Svenskt Näringsliv grundar sina förslag på att dagens lagstiftning vad de menar kan skapa onödiga konflikter som i sin tur påverkar verksamheten negativt.

Ingemar Gustavsson som sedan i våras är affärsenhetschef för Actemium Industri med 50 anställda säger att han anser att det är fackets uppdrag att utse skyddsombud.

– Det ligger på de förtroendevalda att göra det. Jag tycker att det ska vara som det är.

LÄS ÄVEN: Systematiskt fusk orsakar dödliga arbetsolyckor

Hur fungerar samarbetet med skyddsombuden hos dig?

– De är ganska hårt uppstyrda, mycket på grund av att vi arbetar mot processindustrin. Därutöver har Vinci-koncernen något som kallas Safetyweek varje år där skydd och säkerhet skall prioriteras. Personligen är jag en stor förespråkare av säkerhet.

Har det alltid fungerat med arbetsmiljöarbetet?

– Ja, det har alltid fungerat på de företag jag arbetat på. På det här företaget jag är på nu har vi varit för få skyddsombud ett tag. Vi har ett huvudskyddsombud och ett skyddsombud och vi är 50 man, så vi är för få. Men jag ligger väldigt hårt på, och försöker hjälpa killarna att få till det här. För företaget blir mer trovärdigt och bättre om vi är fler skyddsombud.

LÄS ÄVEN: Många skyddsombud hotas visar LO:s rapport

Hur ska arbetsmiljöarbetet inom elektrikerbranschen bli bättre?

– Jag kan inte svara för de andra företagen, men vi gör ju kontinuerliga riskanalyser inför alla jobb vi gör. Sedan händer det saker ändå, men vi har stort fokus på förebyggande arbete. Inför varje projekt ska varje montör tänka igenom om det finns några risker med arbetet.

Elektrikerförbundets arbetsmiljöansvarige Tina Nordling är minst sagt upprörd över Svenskt Näringslivs utspel.

LÄS ÄVEN: Claes Thim: ”Arbetsmiljöarbetet måste trappas upp”

– Vem är det då som garanterar att skyddsombuden har ett skydd, om man tänker skjuta budbäraren, vilket man gör i dag i många fall? Facket är ju det enda skyddet den här budbäraren har. Med Svenskt Näringslivs förslag blir det ju arbetsgivaren som självsvåldigt kan kommendera ut vilket skyddsombud de vill ha, risken är att de inte kommer att välja vilken som är bäst, utan vilken som är bekvämast, säger hon och fortsätter:

– Och min fråga är: gynnar det verkligen arbetsmiljön att ha någon som bara håller med arbetsgivaren? Är det inte så att man behöver ha kunskap och någon som vågar, och som har mandat av sina arbetskamrater att lyfta arbetsmiljöproblem?

LÄS ÄVEN: Byggnads förlorade i AD om hur skyddsombud utses

Hur tror du det här skulle fungera i praktiken?

– Det skulle vara en katastrof, total katastrof skulle jag se det som. Det är en ganska grov förändring av en lagstiftning. Jag tror i värsta fall att vi skulle gå tillbaka till 1900-talet i nivån på arbetsmiljön.

Vad tror du lagstiftarna säger om det här? Är det bara en metkrok, en vindflöjel, eller tror du att man kommer att få med sig lagstiftarna?

– Jag tror att man har en agenda med att driva det här, och man måste ju väcka frågan för att få en förändring i lagstiftningen. Ett sätt att väcka en fråga som man länge tyckt har varit jobbig, säger Tina och fortsätter:

LÄS ÄVEN: Utredningar vill förbättra arbetsmiljöarbetet

– Man ska ju veta att det här är en av de få lagstiftningar där skyddsombudet tar över arbetsledningsrätten i ett skede, alltså när du stoppar arbetet. Det är en maktfråga i slutändan det handlar om och personligen är jag ganska övertygad om att det är därför man driver det här.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se