• En delegation från LO-distriktet i Stockholm besökte Polens landsorganisation. Foto: Claes Thim

INSÄNT

Två miljoner polacker arbetar utomlands. I första hand i Tyskland och Storbritannien. Det leder till arbetskraftsbrist i byggbranschen och en miljon ukrainare finns i Polen som gästarbetare.

I slutet av september var El-ettans verksamhetsledare Louise Olsson och ungdomsansvarige Claes Thim till Warszawa i Polen.

De var där i egenskap av styrelsemedlemmar i LO-distriktet Stockholm. Man träffade bland annat Piotr Ostrawski som jobbar på ”The All-Poland Alliance of Trade Unions”, OPZZ. Det är vad man skulle kunna jämföra med LO i Sverige.

LÄS ÄVEN: Allt mer utländsk arbetskraft

OPPZ består av 79 medlemsförbund i nio branscher och som organiserar allt från industriarbetare till byggarbetare. Piotr Ostrawski berättade om deras arbete i Polen och vilka utmaningar de står för.

LÄS ÄVEN: Elettan höll kurs på polska

Polen är känt för att vara ett land där många åker utomlands för att arbeta. Cirka två miljoner polacker är utomlands för att arbeta. Främst i Tyskland och Storbritannien och anledningen är att de får cirka tre gånger så bättre betalt där. Baksidan till detta är en brist på arbetskraft i den polska byggbranschen och Polen har faktiskt behövt ta in en miljon gästarbetare och då främst från Ukraina.

LÄS ÄVEN: Bred uppslutning bakom hårdare regler mot lönedumpning

Andelen som arbetar på företag med kollektivavtal var cirka 20 procent så de har att arbeta med. Något Piotr och OPZZ tittade mycket på var hur vi i Sverige jobbar. Han var väldigt glad över att arbetslösheten i Polen var den lägsta sedan 1989, 7,5 procent.

LÄS ÄVEN: Lex Laval på väg bort

Något de också hade stora problem med var korttidsanställningar som främst drabbade ungdomar

Claes Thim