• Bild: Albert Bonniers förlag

KULTUR

När vi i dag tänker på migranter är det lätt att bara se de människor som migrerar till Sverige. Människor som söker sig hit för att skapa sig en bättre framtid för sig själva och för sina barn. För inte särskilt länge sedan var det i stället svenskar som migrerade, inte minst till Amerika.

Bild: Albert Bonniers förlag

Swede Hollow handlar om arbetaren Gustaf Klar och hans hustru Anna och deras barn som i slutet av 1800-talet tar båten över till Amerika. Med sig på båten bär de med sig en koffert innehållande alla sina ägodelar, kläder, husgeråd, böcker.

Familjen hamnar som så många andra svenskar i Minnesota, i St Paul, i en dalgång som kallas för ”Swede Hollow”, Svenskhålan. De söker sig till platsen eftersom det där finns andra svenskar, människor som talar deras språk. Människor de känner tillhörighet med. Av det omgivande samhället ses de på med skepsis. Smutsiga, ovårdade, obildade, svenskar.

Romanen följer familjens liv i Swede Hollow, hur de försörjer sig på tillfälliga jobb för usel lön, och än uslare arbetsmiljö. Hur de aldrig riktigt känner sig hemma i det nya landet. Men även den klassresa som en av döttrarna gör. För den som vill förstå det allmängiltiga i att känna sig tvingad att lämna det gamla och bygga nytt, och det självklara i att söka närhet med människor av samma etnicitet på den nya platsen, är Ola Larsmos roman en god pusselbit.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se


Swede Hollow

Av: Ola Larsmo

Utgiven av: Albert Bonniers förlag

Utgivningsår: 2016