Under årets elmässa i Kista i Stockholm trängs hundratals utställare tillsammans med elintresserade besökare på mässgolvet och i seminarierum. Även Elektrikerförbundet är på plats. I filmen nedan berättar Region Mitts ombudsman Daniel Lundin om förbundets arbete.

Detta år handlar seminarierna bland annat om varför vi har olika eluttag i olika länder, om smartare systemlösningar för solceller och om genusperspektivet i branschen. Dessutom koras årets Elfel och diskuteras hur kompetensbristen i branschen ska lösas.

Elektrikerförbundet deltar, bland annat i seminariet om genusperspektivet i branschen, men även med en monter där lokala förtroendevalda byter av varandra. Även försäkringsbolaget Help och Tidningen Elektrikern finns på plats i montern.

Text: Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se

Foto och TV: Christina Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se