•  

Det rör på sig i byggsvängen och allt fler aktörer vill vara med och synas. I alla fall så har den stora byggmässan Nordbygg 2018 fått en ökad tillströmning där redan 90 procent av utställningsytan redan är uppbokad, mer än ett halvår innan mässan.

– Vi ser tydligt en högre efterfrågan jämfört med motsvarande period inför förra mässan. Det är både svenska och internationella aktörer som vill hålla sig framme och ta eller förvara marknadsandelar i den heta nordiska byggkonjunkturen, säger Peter Söderberg, projektchef Nordbygg.

Nordbygg hålls på Stockholmsmässan vartannat år och 10-13 april nästa år väntas runt 50 000 besökare gå på mässan som i år har en helt egen avdelning för bilen i byggandet.

Doktorander vid KTH, Kungliga tekniska högskolan, har skapat ett plastmaterial med tio gånger bättre isoleringsförmåga än dagens material. Med det materialet skulle man kunna öka spänningen i likströmskablar och transportera el längre sträckor med mindre förluster. Resultatet har uppnåtts genom att tillsätta nanopartiklar av magnesiumoxid i plasten.

Spänningen skulle därmed kunna ökas från 320 kilovolt till 800 kilovolt utan att göra kabeln kraftigare och energiförlusterna samtidigt sänkas upp till 60 procent, menar forskarna. Rent praktisk skulle det då vara värt att skicka el från solcellsanläggningar i Afrika upp till Sverige, menar forskarna.