Uppemot 40 miljarder kronor räknar Northvolt med att projektet kommer kosta för att nå upp till de stordriftsfördelar som ska få ner priset på batterierna. Och därmed priset på elbilar.

Enligt Dagens Industri har ABB också gått in med en investering på tio miljoner euro, eller 95 miljoner kronor.

Northvolt har efter en längre urvalsprocess gått ut med att fabriken kommer hamna i någon av de svenska orterna Västerås eller Skellefteå. Den väntas vara i produktion 2020.

Enligt Northvolt kommer fabriken täcka en yta motsvarande nio fotbollsplaner och trots att fabriken blir högt automatiserad kommer den sysselsätta runt 2500 – 3000 personer i drift.

Arbetskraften rekryteras både från Sverige och Japan, där det finns spetskompetens inom batteriindustrin, skriver Arbetsvärlden.