• Insänt-text …… Foto: Joel Larsson/Montage

LIDINGÖ

Ungdomar från Elektrikerförbundet träffades under fyra dagar ute på Rönneberga kursgård, som ligger på Lidingö Stockholm. De diskuterade en utveckling av ungdomsverksamheten i förbundet. Vad är då ungdomsverksamhet undrar du som läser detta?

Ungdomsverksamhet är när vi organiserar och aktiverar ungdomar och gör dem fackligt medvetna. En av de största och viktigaste uppgifterna som ungdomsverksamheten gör är skolinformation i gymnasieklasserna 1-3. Det är oftast genom skolinformationen vi skapar den första tidiga kontakten med facket. Det är genom någon form av ungdomsutbildning som våra medlemmar får gå den första fackliga kursen och få en förståelse vad facket är, vad vi har gjort och vad vi gör idag.

Det är genom någon form av ungdomsaktivitet som vi skapar det första initiala intresset för facket och det är genom ungdomsverksamheten vi garanterar återväxt i förbundet. Det är väldigt vanligt att de som engagerar sig i ungdomsfrågor går vidare och engagerar sig i andra fackliga frågor, så som uppsöker, arbetsmiljö, förhandling eller ackordsverksamhet.

Paneldiskussion med ordförandena för Målarna, Byggnads och Elektrikerna samt moderatorn Daniel Talebi från Handels. Foto: Joel Larsson

Som ni förstår är det en väldigt viktig byggsten för hela förbundet och det är viktigt att det blir bra. Därför har vi dedikerat fyra hela dagar, torsdag till söndag, till att diskutera och utveckla ungdomsverksamheten.

Deltagarna på ungdomskonferensen diskuterar ungdomsfrågor med Per-Håkan Waern, längst till höger. Från vänster: Johannes Rexby VK 9, Claes Thim VK 1, David Johansson VK 1. Foto: Joel Larsson.

Elektrikernas ordförande Jonas Wallin och Daniel Talebi, Handels. Foto: Joel Larsson

Samtidigt med Elektrikernas ungdomskonferens samlades ungdomar från Byggnads och Målarna. De tre förbunden hade ett tvärfacklig samarbete, där vi har gjorde ett gemensamt uttalande om det rådande arbetsmiljöfusket som vi kan bevittna på väldigt många arbetsplatser ute i landet och som uppmärksammats i Uppdrag granskning.

Ungdomskonferensen fick också besök av Per-Håkan Waern, förste vice ordförande, som var med och diskuterade och svarade på frågor kring ungdomsverksamhet. Jonas Wallin, Förbundsordförande för Elektrikerförbundet, kom också ut till Rönneberga.

Samtliga ordförande för Målarna, Byggnads och Elektrikerförbundet var inbjudna till en tvärfacklig paneldiskussion där det ställdes frågor till panelen, bland annat om arbetsmiljö, förbundsfrågor och ungdomsverksamhet.

Text och bild: Joel Larsson

Foto: Joel Larsson

Saker som ungdomsverksamheten arbetar med idag:

· Organiserar och utförare av skolinformation i gymnasieskolor.

· Rekrytering av elevmedlemmar och medlemmar

· Ungdomsutbildningar

· Ungdomsforum

· Ungdomskonferenser

· Medlemsträffar

· Tvärfacklig verksamhet

· Facklig politisk verksamhet

Är du intresserad att engagera dig med ungdomsverksamhet så tveka inte att höra av dig till din närmaste verksamhetskrets eller förbundskontoret.