• Tidningen Elektrikern. Kraftverkare från hela landet samlades för att följa upp det nya Kraftverksavtalet. Foto: Helena Forsberg

Nyligen möttes representanter från de olika klubbarna på kraftverkssidan för att bland annat utbilda sig i det nya avtalet.

En gång om året brukar Elektrikerna samla representanter för de 1200 medlemmar som jobbar under Kraftverksavtalet.

– Framför allt diskuterade vi det nya avtalet, berättar Ulf Carlsson ansvarig för kraftverksfrågorna i förbundsledningen.

I senaste avtalet kom parterna överens om en arbetsgrupp för att utveckla förhandlingsmandatet för de enskilda klubbarna. Under konferensen kunde deltagarna utbilda sig inför dessa förhandlingar och diskutera hur detta ska fungera

Andra frågor man diskuterade var hur arbetet ser ut med den nya Elsäkerhetslagen.

– Det kommer många frågor om vem som har ansvaret, när det kommer underentreprenörer, säger Ulf Carlsson.

Per Eklund
per.eklund@mittmedia.se