• Tidningen Elektrikern … Regeringen avsätter 83 miljoner kronor nästa år för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Drygt hälften går till rekrytering och utbildning av yrkeslärare. Foto: Tomas Nyberg

Regeringen avsätter 83 miljoner kronor nästa år för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram.
Drygt hälften går till rekrytering och utbildning av yrkeslärare.

Resterande 30 miljoner avsätts för att stärka handledningen i det arbetsplatsförlagda lärandet, alltså praktiken. Förstärkningen finansieras genom en minskning av statsbidraget till den gymnasiala lärlingsutbildningen.

Skolungdomarna har en längre tid visat ett lägre intresse för att söka sig till yrkesprogrammen. Utbildningarna har också haft kvalitetsbrister och en stor andel av eleverna tar inte examen.

Regeringen gick nyligen ut med förslaget att yrkesprogrammen åter ska bli högskoleförberedande från 2019.
-När det här förslaget genomförs då blir det viktigt att se till att de ungdomar som läser på yrkesprogrammen får undervisning och stöd så att de klarar de här högskoleförberedande kurserna, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till SVT Nyheter.
Därför avsätter regeringen 59 miljoner kronor från 2020 till mer lärarresurser. Fullt utbyggt, från och med år 2022, avsätts 234 miljoner kronor per år.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se