Avtalsförhandlingarna mellan kyrkans akademikerförbund KyrkA och dess arbetsgivarorganisation, Skao, har pågått sedan januari 2017.

Nu menar KyrkA att motparten uppmanar sina medlemmar till otillåten stridsåtgärd. Bakgrunden är att Skao i ett brev till alla arbetsgivare i Svenska kyrkan meddelat att det är mycket olämpligt att höja de anställdas löner.

– Detta är återigen en negativt präglad handling från Skaos sida. Jag är själv kyrkoherde och en av de arbetsgivare som uppmanats att bryta mot avtal, säger Bror Holm, förbundsordförande i Kyrkans Akademikerförbund i ett pressmeddelande.