• Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och statsminister Stefan Löfven har enats i frågan om avdragsrätt för fackföreningsavgift. Foto: Denny Lorentzen och Magnus Selander.

Regeringen och Vänsterpartiet har enats om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgift.

Som en av sina första åtgärder efter valet 2006 beslöt den dåvarande Alliansregeringen att ta bort avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Detta i samband med stora förändringar i a-kassan (avgiften höjdes för de flesta och villkoren försämrades rejält) ledde till ett historiskt högt medlemsras från landets fackföreningar.

Sedan dess har fackföreningsrörelsen stridit för att avdragsrätten ska återinföras. Inte minst på grund av att arbetsgivarna under hela tiden har kunnat dra av för sitt medlemskap i arbetsgivarorganisationer.

Nu ser det ut som att ordningen återställs. För i budgetförhandlingarna har regeringen enats med Vänsterpartiet om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften.

– Vår förhoppning är att fler nu ska ha råd att betala sin medlemsavgift och på så vis stärka den fackliga organisationsgraden, säger Vänsterledaren Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Samtidigt som avdragsrätt för fackföreningsavgift återinförs, avskaffas en karensdag i a-kassan. Antalet karensdagar minskar därmed från sju till sex.

Förändringarna beräknas träda i kraft i juli 2018 om regeringens budget går igenom riksdagen.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se