Det fackliga institutet Katalys presenterade under sommaren en rapport om det svenska pensionssystemet.
Rapporten heter Pensionssveket och i rapporten hävdar man bland annat att Socialdemokraterna bör lämna pensionsgruppen.

Katalys som finansieras av 6F-förbunden inom LO presenterade rapporten i Almedalen i somras. Det är ekonomen Elisabeth Lindberg som skrivit rapporten och hon lyfter fram tre problem med det nuvarande pensionssystemet.

– Problemet är att dagens pensionssystem ger oacceptabelt låga pensioner, att det omfördelar från låginkomsttagare till höginkomsttagare och det saknar helt demokratisk legitimitet. Enligt beräkningar får många arbetar ge runt 46-47 procent av sin slutlön i pension. För att inte riskera fattigdom behövs pensionsnivå på 60-70 procent av slutlönen. Även med inräknad tjänstepension ligger många arbetaryrken långt under detta, säger Elisabeth Lindberg.

LÄS ÄVEN:”Vi måste pumpa in mer pengar i systemet”
Katalys anser därför att Socialdemokraterna måste ta fram ett förslag på ett nytt pensionssystem, gärna i samarbete med fackföreningsrörelsen.
– Ett nytt pensionssystem måste till skillnad från dagens ojämlika och orättfärdiga system klara att upprätthålla pensioner som ger en god inkomsttrygghet, utjämnar inkomstskillnader och ändå är statsfinansiellt stabilt, säger Daniel Suhonen, chef för Katalys.

Per Eklund
per.eklund@mittmedia.se