• Intensivt arbete och mat samtidigt.

  • Sakarias Waara från El-ettan presenterar deras grupparbete om ungdomsverksamhet.

  • Alla deltagare vid ungdomskollot på Barnens Ö.Foto: Petrus Eriksson

Barnens Ö
Hur utvecklar vi ungdomsverksamhet och får fler att engagera sig? Vi på El-ettan har medvetet börjat arbeta ännu mer tvärfackligt, det vill säga med dem andra fackförbunden inom LO. Vi har mycket att hämta genom att samarbeta med varandra.

Denna gång deltog vi på en ungdomsträff ute på Barnens Ö. I tre dagar samlades ungdomsaktiva från olika förbund i Stockholm. Syftet med träffen var att få fram hur vi kan utveckla den befintliga ungdomsverksamheten, men även hitta nya sätt.
Deltagarna fick ta med sig sina respektive verksamhetsplaner för att diskutera, och grupparbeta med varandra för att sedan jobba fram en ny plan. En sak som lyftes fram var hur vi kunde nå ut till fler unga och underlätta att gå en utbildning.

Där lyftes idén om film, att man skulle spela in korta sekvenser om hur man exempelvis söker ledigt, vad utbildningen kommer handla om o.s.v. Det blev också en del kulturinslag, där deltagarna fick pröva på att spela teater.
Som arrangör för träffen var LO-distriktets regionala ungdomskommitté.
Riktigt givande träff och hur roligt som helst att se vad mycket bra vi kommer på när vi slår våra kloka huvuden ihop.

Claes Thim