Nu är det sista av Elektrikernas kollektivavtal klara. Det gäller avtalet för Elektroskandia.
Kollektivavtal för tre år slöts mellan Svenska Elektrikerförbundet och Teknikgrossistens Arbetsgivareförening (TGA). Avtalet gäller från den 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020.

Avtalet följer LO-samordningen med ett avtalsvärde på 6,5 procent och låglönesatsning.
Avtalet innehåller även:

– Utökad pensionsavsättning med 0,5 %. Detta gör att den totala extra avsättningen blir 1,25 procent vid slutet av avtalsperioden.

– Premiebefrielse för den extra pensionsavsättningen ska tecknas.

– Facklig introduktion för nyanställda. Nyanställda har rätt att på betald arbetstid under högst en timme och vid ett tillfälle få facklig information som ordnas av lokal facklig part vid företaget.

– Checklista vid nyanställning. Listan innehåller bland annat regler om att en nyanställd ska få information om elsäkerhet, försäkringar och vilka som skyddsombud på arbetsplatsen.