Du kan nu enkelt mäta belastningen på överarmen för att upptäcka skadliga arbetsmoment.
Mätningen görs med hjälp av en app i din smartphone som fästs i ett armband.

Appen är ett resultat av ett samarbete mellan Liyun Yang, KTH, och Mikael Forsman, professor i ergonomi på Centrum för arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Mikael Forsman undersöker i ett forskningsprojekt hur vinkeln för överarmen påverkar belastningar och arbetsskador. Liyun Yang har använt sig av moderna mobilers inbyggda funktioner med gyro och accelerometer vid utvecklingen av appen som nu finns ute i sin andra version.

– Överarmar och axlar är ofta utsatta för förslitning. Det kan vara städare, frisörer, posttjänstemän och många andra yrkesgrupper som drabbas. Genom att mäta upp var de högsta belastningarna finns kan ergonomer och fysioterapeuter komma med förslag på hur arbetsmoment ska förändras eller hur till exempel postfack ska vara positionerade för att minska skaderisken, säger Liyun Yang till tidningen Arbetarskydd.
Mobiltelefonen fästs i ett vanligt armband som används när man joggar. När appen startas sker mätningen samtidigt som den som bär mobilen på armen fortsätter att arbeta som vanligt.
I nuläget finns appen endast att tillgå för Iphone och Ipod Touch på Apples Appstore.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se