Assemblin som köpte Skanska Installation konstaterar i ett mail till tidningen Elektrikern att vid fusioner inom Assemblinkoncernen kommer man i framtiden alltid sammanräkna pensionsinbetalning även om fusionen infaller under kalenderåret. De säger sig däremot inte kunna agera retroaktivt för ett annat företag.

Uttalade från Maria Magnusson, HR-chef Assemblin El AB:
”Under 2016 genomförde Assemblin flera företagsförvärv. Det största gällde Skanska Installation med cirka 830 medarbetare. Detta förvärv slutfördes den 30 september då Assemblin El tog över all verksamhet och personal.
Assemblin El har varit tydlig med att man inte vill att någon individ ska drabbas ekonomiskt när en verksamhetsövergång sker. Därför beslutade vi att inför 2017 och framåt räkna samman pensionsgrundande inkomster för medarbetare som under ett kalenderår tillhört olika organisationsnummer, trots att reglerna säger att man ska räkna varje organisationsnummer för sig. Vi kan däremot inte vid företagsförvärv ta ansvar retroaktivt för en verksamhet där tidigare ägare under 2015 beslutat något annat och då hållit sig helt till regelverket.”

Per Eklund
per.eklund@daladem.se