Arbetsskadeförsäkringen kan nu förändras. På regeringes bord ligger nu en klar utredning om en rad förändringar. Bland annat har utredaren Ingrid Petersson tittat på kunskapen om kvinnors arbetsskador.

Kort om några förslag i utredningen:
– Införa ny ersättning, rehabiliteringspenning vid arbetsskada. Under tiden arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av arbetsskada pågår ska rehabpenning vid arbetsskada kunna betalas ut i maximalt ett år.
– Ny forskning om arbetsskador.
– Förbättrat underlag för bedömning av rätt till livränta. Tydligare krav på läkarutlåtande.
– Förtydliga vad som gäller vid psykiska och psykosomatiska skador.
– Arbetsskador som framkallas av smitta ska inte längre regleras särskilt utan bedömas som övriga arbetsskador.
– Bättre stöd för bedömning och beslut i ärenden om arbetsskada bör införas.
– Indexering av ersättningen ska göras med inkomstindex.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se