Valle Karlsson, 60, från Linghem i Östergötland, valdes i dag ny förbundsordförande för Seko, på Sekos kongress. Han efterträder Janne Rudén, som avgick i samband med kongressen.

Valle Karlsson har varit Sekos avtalssekreterare sedan 2012. Tidigare har Valle arbetat som lokförare under 25 år och han började sin fackliga bana 1981. Sedan dess har han haft en mängd olika fackliga uppdrag inom gamla SF, och sedermera Seko.

– Jag känner otrolig glädje och stolthet över det förtroende jag har fått av kongressen idag, men även ödmjukhet inför uppgiften. Jag kommer att göra mitt allra bästa som ordförande, säger Valle Karlsson.

Till vice ordförande valdes Gabriella Lavecchia, 47, som är född och uppvuxen i Stockholm. Gabriella har sin fackliga bakgrund i telekombranschen. Hon arbetade mellan 1997 och 2009 som ombudsman på Sekos förbundskontor. Gabriella har under flera år arbetat på LO, men kommer närmast från Socialdemokraternas partikansli.

Till ny avtalssekreterare valdes Mats Ekeklint, 53, född och uppvuxen i Göteborg men numera bosatt i Stockholm. Mats har sin fackliga bakgrund i bransch Sjöfolk. Han har sedan år 2000 arbetat som ombudsman på Seko och sedan 2004 på förbundskontoret.

Till förbundssekreterare omvaldes Anneli Jonsson, 48 från Umeå.

Per Eklund