Elektrikerförbundet och hissföretaget Thyssen har nu skrivit ett nytt treårigt avtal.

Avtalet är på tre år och i linje med LO-samordningen. Avtalet är värt totalt 6,5 procent under de tre åren och det ingår en låglönesatsning för de som tjänar under 24 000 kronor per månad.

– Vi har även fått till ordning och reda i löneförhandlingarna. Nu är det mer struktur kring lönerevision. Vi är särskilt nöjda med att vi har fått in hjärt- och lungräddning med inriktning elsäkerhet och facklig introduktion för alla nyanställda på betald arbetstid i avtalet, säger Tomas Jansson, ansvarig ombudsman för Thyssenavtalet.

Per Eklund