• – Vi har en akut brist på montörer samtidigt som vi befinner oss i en situation där många nyanlända med relevant kompetens står utan arbete. Den ekvationen håller inte om vi ska klara av framtidens utmaningar, säger Åsa Kjellberg Kahn på Installationsföretagen. Foto: Tomas Nyberg

  • – Behovet av montörer är omfattande och väntas öka de kommande åren. Det här ett steg i att lösa rekryteringsbehovet, säger Elektrikerförbundets Mikael Pettersson. Foto: Tomas Nyberg

Elektrikerna, Eio och Arbetsförmedlingen har kommit överens om regelverken för att kunna validera elektriker, som har utbildning och erfarenhet i andra länder.
På så sätt ska de snabbare kunna komma in i branschen.

Branschen behöver fler elektriker. Ett sätt är att låta personer med yrkeserfarenhet från andra länder, testa sina kunskaper och snabbutbilda sig på de områden där kunskap saknas för att jobba i Sverige.

Inom elbranschen har man en vana att validera personer med erfarenhet inom branschen i andra länder. De som kommer från länder med liknande lagstiftning och utbildning, har valideringen varit ganska enkel. Elektriker med erfarenhet från länder med andra regelverk har fått gå längre utbildningar för att kunna jobba i Sverige. Det mesta av den formen av utbildning har skett i Nyköping.
– Antalet har ökat jättemycket de sista åren. Från i höstas har det verkligen ökat. Det är fler som är utan intyg om utbildning och jobb. Det blir längre validering. Därför vi behöver ha lite ordning, säger Mikael Pettersson på Elektrikerförbundet.

Från att ha varit ett tiotal per år, så var det i fjol 41 personer som blev färdigutbildade, efter att först ha validerat sina kunskaper från hemlandet.
Nu är en trepartsöverenskommelse klar, där Elektrikerna, Eio och Arbetsförmedlingen har reglerat vad som gäller för den enskilde och branschen samt vad som myndigheterna kan bidra med.
Bland annat blir det pengar till branschen för information på olika språk.

– Tillsammans med Arbetsförmedlingen ska branschen leta fram de som har relevant yrkesutbildning som elektriker, säger Mikael Pettersson.
– Vi är otroligt glada över vi tillsammans med Sef har enats om hur vi kan arbeta för att snabbare få in ny kompetens i vår bransch, säger Åsa Kjellberg Kahn, chef för avdelningen Arbetsmarknad på Installatörsföretagen.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se