• Niklas Enström från elektrikerna berättade för de utländska företagen vad som gäller på svensk arbetsmarknad och vad facket kan hjälpa till med. Foto: Diana Oldenburg

Ellevio och Vattenfall ska under de kommande åren bygga så mycket i Sverige att svensk arbetskraft inte räcker till. För att möta byggmålsättningen har de beslutat att öppnar upp för att skriva avtal med utländsk arbetskraft. Och Elektrikerna är nu med redan från början.

Företagen Ellevio och Vattenfall bjöd in Elektrikerna på en informationsträff med företag från de flesta av Europas länder för att detta samarbete ska gå till på rätt sätt.
Från Elektrikerförbundets sida ser man positivt på att få vara med redan från början, då arbetslösheten för elektriker är under en procent och utländsk arbetskraft ofta förekommer i branschen.

Niklas Enström, som ansvarar för internationellt samarbete och bistånd, berättade på informationsträffen för representanter från de utländska företagen om den svenska modellen, kollektivavtal, facket och framförallt hur företagen kan samarbeta med Elektrikerna.
Elektrikerna ser en säker elbransch som den mest prioriterade frågan och därför vill man gå in i samarbete med utbildning i kollektivavtalet, svensk lag och säkerhetsföreskrifter.
– Genom vårt fackliga samarbete inom Bygginternationalen kan vi utbilda montörerna i kollektivavtal redan innan de kommer till Sverige. På detta sätt tror vi att de kommer känna sig mer välkomna och redo för svensk arbetsmarknad, säger Niklas Enström, ansvarig för Elektrikernas internationella arbete.

Diana Oldenburg/Per Eklund