– Det känns alltid bra när man träffat ett nytt avtal, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftavtalet hos Elektrikerförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Elektrikerförbundet och Efa blev natten till skärtorsdagen klara med ett nytt treårigt Kraftavtal. Det ger löneökningar om två procent per år och en ökad avsättning till pension på 0,5 procent under perioden.

– Vi är jättenöjda, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftavtalet hos Elektrikerna.

Lönemässigt följer avtalet den LO-samordning som finns och det märke som satts i Industriförhandlingarna. Det ger två procent per år i lönelyft.

En pensionsavsättning på 0,5 procent under perioden betyder att man kommer upp i 1,5 procent total i avsättning på avtalsområdet, förutom de 4,5 procent som finns i avtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv.

I överenskommelsen har man också kommit överens om att arbetsgivarparten ska informera Elektrikerförbundet när det sluts större entreprenadavtal. Genom detta ska facket informeras om kontraktets längd och vilket företag som anlitats.

– Med den här överenskommelsen kan vi kontakta entreprenadföretaget och sluta kollektivavtal. Det här höjer säkerheten och vi kan förhindra lönedumpning.

Andra delar i avtalet är:

– Facklig introduktion en timme på arbetstid för nyanställda.

– Ny reglering av personlokaler och fordon, där frågorna ska hanteras inom i det löpande arbetsmiljöarbetet. Om man inte kommer överens, blir frågan en förhandlingsfråga lokalt och kan skickas till de centrala parterna.

– Ny regel om provanställning, där man kan provanställa på högst fyra månader.

– Den allmänna visstiden byts till särskild visstid på max 14 månader under fem år. Den anställde har en månads uppsägningtid vid egen uppsägning.

– Sex arbetsgrupper ska arbeta under avtalsperioden. De gäller Elsäkerhet, Arbetsmiljö, Förhandlingsmandat, Yrkesintroduktionsavtal sat Främjande av kvinnor i energibranschen.

– Det ska bli spännande att se vad arbetsgruppen om kvinnor i branschen kan ge. Arbetsgruppen ska se till att det blir en konferens i frågan och ska också arbetsförhållanden vid graviditet, säger Ulf Carlsson.

I årets förhandlingar mellan Elektrikerförbundet och Efa förändrades förhandlingsmodellen. Under veckan anslog man fyra dagar till intensiva förhandlingar, med båda parternas stora delegationer på plats. Och efter midnatt natten mot skärtorsdagen kunde parterna skriva på ett avtal.

– Det har blivit effektivare. Nu känns det väldigt bra, säger Ulf Carlsson.

Veckan efter påsk blir det mer intensiva förhandlingar även på Installationsområdet, där Elektrikerförbundet och Eio planerat för förhandlingar i flera dagar.

Per Eklund