MINNESORD

Sven-Olof Fogel, elektrikern och ledande montören, har avlidit 82 år gammal. Sista anställning var BPA där han arbetade fram till att företaget lade ned verksamheten i Märsta.

Därefter var han verksam i Elektrikerförbundet som förtroendeman fram till sin pension.

Jag lärde känna Sven-Olof i början av 1980-talet då vi var verksamma i styrelsen för Elektrikerna i Uppland (dåvarande avd 20). Sven-Olof hade flera olika uppdrag i vår förening. Som ordförande fram till 1994 då en omorganisation genomfördes i Elektrikerförbundet och Uppland blev en del i region Mälardalen.

Sven-Olof hade även i den nya organisationen olika förtroendeuppdrag. Förtroende fattades inte heller på förbundsnivå bland annat var han förbundsrevisor.

Sven-Olofs fackliga engagemang var ändå på lokal nivå. Främst i lönefrågor och ackordsmätning, vilket han hjälpte många med. Det var bara att ringa så ställde han upp. Även i arbetsmiljöfrågor, då som regionalt skyddsombud. Hjälp fick även många med anmälan till arbetsmarknadsförsäkringarna.

De sista åren var han medlem i Elektrikernas Seniorklubb i Uppland.
Mitt minne av Sven-Olof är att han var omtänksam och en god kamrat som många hade stort förtroende för.