• Lärlingar i Stockholm fick sig en första duvning i avtalet och om arbetsmiljöfrågor.Foto: Claes Thim

  • Mikael Pettersson som informerar kring avtalsrörelsen. Foto: Claes Thim

  • Patrik Ericsson som pratar om Installationsavtalet. Foto: Claes Thim


El-ettan anordnade en träff för lärlingar i Stockholm. Tolv lärlingar kom från tio olika el-företag så det blev en väldigt bra mix av personer. En del hade precis börjat jobba som lärlingar medan andra endast hade ett fåtal timmar kvar.

Kursledarna Claes Thim och David Wikström, förtroendevalda på el-ettan började dagen med att informera vad facket är för något samt gå igenom hur man fyller i sina lärlingspapper vilket inte alltid är så lätt.

Inbjuden efter det var Patrik Ericsson, ombudsman på Region Mitt, för att prata om kollektivavtal. Kursdeltagarna fick själva lära sig hitta i kollektivavtalet vilket av kursutvärderingarna att döma var väldigt kul. Eftersom vi är mitt i en avtalsrörelse så blev det givetvis mycket snack kring det.

Mikael Pettersson, biträdande förhandlingschef på förbundet fick komma och informera kring Elektrikernas och Eio:s krav. Deltagarna såg inte alls hur Eio:s förslag om snittarbetsveckor och försämrade anställningsskydd både för elektriker men främst lärlingar som någonting bra utan hade ett medskick till förbundet: Vi är beredda att ta fighten för att slippa arbetsgivarnas förslag om försämringar, även om de så betyder strejk.

Avslutningsvis körde Claes Thim ett pass kring arbetsmiljö och diskussionerna handlade om hur vi kunde bli bättre när det kommer till arbetsmiljöarbetet. Vi måste få till fler skyddsombud men även en attitydförändring hos oss själva så vi aldrig genar när det kommer till säkerheten.

Claes Thim