• Årsmöte på One Nordic klubb Nord, hölls i Sollefteå. Några medlemmar deltog genom en telefonkonferens. Foto: Sven Höckert

  • Lukas Björk är nyvalt vice huvudskyddsombud på One Nordic klubb Nord.


Den 21 mars genomförde One Nordic klubb Nord årsmöte. Mötet var på plats i Sollefteå men även med möjlighet att kunna delta via telefonkonferens för att undvika långa resor och ändå vara delaktig.

Klubben har under det senaste året haft mycket förändringar. Dels sin egen organisation då delar av klubben byttes ut lite fort under 2016 då det var personalindragningar, men även många förhandlingar om förändring av verksamhet samt utökning av verksamhet.
Detta har lett till ganska mycket fackligt arbete i klubben under 2016, viket skapat en starkare klubb där man numera igen är en part i förhandlingarna gentemot arbetsgivaren och kan klara många av de kommande förhandlingarna utan aktiv närvaro av ombudsman från Elektrikerna.
Man har även tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om ett sätt att kommunicera på det lokala planet för att skapa ännu bättre samverkan, men även att se och lösa problem på ett tidigare stadium.

Under mötet valde man in ett av skyddsombuden till vice huvudskyddsombud för att kunna skapa en starkare arbetsmiljöorganisation inför framtiden. Nyvalde Lukas Björk får möjlighet att gå parallellt med huvudskyddsombudet Jan-Erik Thornberg för att göra en framtida växling av huvudskyddsombud.
Medlemmarna ansåg att klubben skulle verka för ett tak i medlemsavgifter eller en annan reglering av vilka ersättningar som ska räknas som underlag för fackavgiften.
Medlemmarna tyckte inte om tanken från Efa att man skulle införa en längre beräkningsperiod på arbetstiden men ett snitt på fyra veckor till sex månader, i stället för 40 timmar på en vecka som dagens reglering innebär.

Sven Höckert