Förhandlingarna om ett nytt Larmavtal med Sector Alarm har strandat och därför lägger Elektrikerna varslet om strejk och blockad.

Enligt Elektrikerförbundet har man lagt förslag för att kunna fortsätta förhandlingarna utan att Almega som är motpart velat förhandla.

Konfliktfrågorna är enligt facket reglering av arbetstiden, arbetstidsförkortning, arbete på annan ort, personalutrymmen och pensionsavsättningar. Det nuvarande avtalet gick ut den 31 mars.

”Som exempel kan nämnas att Almega helt vill kunna bestämma när du ska arbeta, och att du ska ha skyldighet att jobba delade turer. Almega vill även ge dig för låg lön. De vill även låta arbetsgivaren skilja dig från din anställning om du inte slutar med en bisyssla om de tycker den påverkar arbetet.”, skriver Elektrikerna på sin hemsida.

Mer om varslet kan du läsa på www.sef.se